Boddum Ydby Menighedsråd søger graver

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Boddum-Ydby Sognes Menighedsråd, Sydthy Provsti søger en graver.
Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat 1. januar 2024 eller efter aftale. 

Vi søger en graver, der
kan varetage kirkegårdsdriften af vores 2 kirkegårde i samarbejde med vores nuværende ansatte
har sans for at møde mennesker i sorg og glæde og kan være nærværende, 
respektfuld, lyttende, diskret og loyal
er venlig og imødekommende, stabil, fungerer godt socialt og er indstillet på 
et konstruktivt samarbejde med præster, menighedsråd, kirkens øvrige ansatte og frivillige
vil medvirke til, at der er et godt arbejdsmiljø
er fleksibel, engageret og kan tage initiativ
kan tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt og selvstændigt for vores medarbejdere
kommunikerer godt i skrift og tale samt har gode IT-kundskaber på brugerniveau
har faglig uddannelse (gerne gartner) og er villig til løbende efteruddannelse
har ”Kørekort B” (krav)
er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur

Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen 
har erfaring med arbejdet på en kirkegård
har lyst til og erfaring med personaleledelse og formår at fremme trivslen 
blandt medarbejderne på kirkegården og bringe deres kompetencer i spil   
har erfaring med arbejdstidsplanlægning og kalenderstyring
kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
kan varetage pasning, tilsyn og rengøring af kirkerne
kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
kan deltage aktivt i det praktiske arbejde på kirkegården
kan vejlede kirkegårdens brugere
kan arbejde selvstændigt  
kan varetage administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem

Vi tilbyder
en selvstændig og spændende stilling med stor indflydelse på egen hverdag
gode graver faciliteter 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.                                                                         
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen. 
Se cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, for gravere uden gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales inden for intervallet 311.852,97 kr. – 372.232,06 kr. (Nutidskroner). 
Fikspunktet er årligt 311.852,97 kr. (Nutidskroner).  
Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 22.836,18 kr. (Nutidskroner). 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, for gravere med gartnerisk uddannelse. 
Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.862,62 kr. – 387.425,50 kr. (Nutidskroner ). 
Fikspunktet er 319.056,22 kr. (nutidskroner). 
Der ydes et årligt rådighedsbeløb på kr. 22.836,18 kr. (Nutidskroner)

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet årligt ved ansættelse på 37 timer.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. 
Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest 
i forbindelse med ansættelsen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse 
med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Formand Ingrid Ledet Jespersen på tlf. 20 43 23 31
Kontaktperson Evald Johannes Eliassen på tlf. 51 74 83 24

Ansøgning med relevante bilag sendes til Boddum-Ydby Sognes Menighedsråd
på e-mail: 8651fortrolig@SOGN.DK
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag d. 23. november klokken 15.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 48 eller efter aftale.

Se mere om 
Boddum og Ydby sogne på www.boddumydbyheltborgkirker.dk

   
Vi glæder os til at modtage din ansøgning

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Thisted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Boddum Ydby Menighedsråd, Kløvenhøjvej, 7760 Hurup Thy

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5941669

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet