Nyheder fra Hurup

13 °

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hurup og omegn

Job tilbydes:
Genopslag - Bostedet Poseidon søger afdelingsleder til vores afdeling i Boddum, Hurup-Thy, med tiltrædelse 1. September 2022. Afdelingslederstillingen er en delt stilling, hvor der både skal løses pædagogiske opgaver og ledelsesopgaver
Bostedet Poseidon, afd. Boddum løser vi opgaver for udsatte børn og unge fra 11-18 år. Der er 7 unge på afdelingen. Unge med udfordringer indenfor følgende områder: Selvskadende adfærd, omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse, udadreagerende adfærd, angst, kriminalitet, ikke-personfarlig og opmærksomhedsforstyrrelse.   Bostedet Poseidon har gennem de seneste 3 år gennemgået en større udvikling, hvor vi dels har udvidet afd. Boddum og dels oprettet en ny afdeling i Thisted. Vores vifte af tilbud og muligheder er således større i dag. Vi har særlig fokus på hverdagslivet, socialisering og tilknytning til skole og uddannelse. Vores pædagogiske referenceramme tager udgangspunkt i en relations- og ressourceorienteret tilgang, hvor medarbejdernes tilgang er anerkendende og struktureret, set i forhold til den enkeltes behov og med udgangspunkt i metoderne i KRAP (kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) og MI (Motiverende samtale). Vi anvender SMART-modellen til at afdække mål for den enkelte ung, og har en struktur for hvorledes vi dokumenterer og evaluerer.  Vi forventer: At du har lyst og mod til at tage lederrollen på dig. At du har en socialfaglig grunduddannelse f.eks. socialrådgiver, psykolog eller lign. – gerne med relevant efteruddannelse. At du har erfaring i arbejdet med socialt arbejde med børn, unge og deres familie.  At du har viden om KRAP og MI.   Er åben og formår at reflektere over egen praksis og bruger dette til udvikling af egen og kollegaers faglighed og praksis. Har gode it-kundskaber. Er god til dokumentation, herunder udarbejdelse af statusrapporter, opfølgning og evaluering. Er ansvarsbevidst, løsningsorienteret og ambitiøs.  Dine opgaver vil bl.a. være: Kvalitetssikring af dokumentation.  Ansvarlig for, at opfølgning/statusskrivelser udsendes rettidigt. Sætte målsætninger for afdelingen sammen med personalet.  Mødeleder ved personalemøder. Omsætte de faglige metoder i hverdagen Deltage i supervision og uddannelse Pædagogiske opgaver på afdelingen.  Som medarbejder på Bostedet Poseidon, får du fagligt udfordrende og afvekslende opgaver, en høj grad af medbestemmelse og gode muligheder for kurser/uddannelse og supervision. Vi har høje forventninger til hinanden, overliggeren må gerne være høj, ligesom der er højt til loftet og stor grad af smil og latter. Du bliver en del af en arbejdsplads, med stort fokus på faglig kvalitet og udvikling. Stillingen er normeret til 37 timer, men ansættelsesforholdet er uden højeste tjenestetid. Arbejdstiden vil primært være i dagtimerne, samt to aftener om ugen. Ingen weekendarbejde, udover at du vil være en del af en bagvagtordning.
FONDEN POSEIDON
Indrykket 20. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk