Thyborgerne siger nej: Kommunens navn forbliver Thisted

Foto: Thisted Kommune.
dato

62,5 procent af borgerne i Thisted Kommune ønsker at kommunen skal fortsætte med sit nuværende navn.

Dette er resultatet af en digital undersøgelse foretaget af Rambøll, som blev iværksat efter et forslag om navneændring blev fremsat på et Kommunalbestyrelsesmøde i november sidste år. Forslaget handlede om at ændre kommunens navn til Thy Kommune.

Undersøgelsen, der kostede 36.000 kr at gennemføre, blev besvaret af 54,2 procent af borgerne i Thisted Kommune. Alle borgere over 18 år med adgang til digital post havde mulighed for at deltage i undersøgelsen og give deres mening om det foreslåede navneskifte til kende.

Resultaterne fra undersøgelsen viste, at et flertal fortsat ønsker at kommunen skal beholde sit nuværende navn. Kun 35,5 procent af borgerne var for et skifte til Thy Kommune, mens 2 procent af borgerne ikke havde ønsket at svare.

Næste skridt for Kommunalbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen i Thisted skal nu tage stilling til, om de vil arbejde videre med sagen på baggrund af den digitale undersøgelses resultater. Denne beslutning vil blive truffet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. februar.

Hvis planen om navneændringen skal fortsætte, foreslår forslagsstillerne, at implementeringen af et eventuelt navneskifte skal ske løbende, så der ikke skal investeres i ny indkøb af skilte, tøj, skraldespande mv., før det eksisterende er slidt ned.

Debatten om navneændringen har også været heftig på sociale medier, hvor flere borgere har været bekymret for konsekvenserne af en navneændring. En borger skrev: "Hvad bliver det næste? Skal vi også til at kalde Hjørring for Vestervig?"

Det ser nu ud til, at disse bekymringer kan blive gjort til skamme, da flertallet af borgerne har stemt for at bevare Thisteds navn. Hvad den endelige beslutning bliver, vil tiden vise.


https://thisted.dk/nyheder/2024/februar/digital-undersoegelse
Kilde: Thisted Kommune