Manglende brug fører til lukning af socialpædagogisk tilbud i Thisted

Foto: Thisted Kommune.
dato

Efter kun syv måneders drift i sin nye version, indstiller Thisted Kommune nu det socialpædagogiske tilbud Skiftesporet til lukning.

Nedlæggelsen skyldes en betydelig mangel på brugere. De få brugere, der i øjeblikket benytter Skiftesporet, vil blive overført til tilsvarende aktiviteter ved Daghuset.

Siden 2015 har Skiftesporet fungeret som et kombineret tilbud indenfor jobcenter og Handicap & Socialpsykiatri. For at følge den nationale aftale om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, blev Skiftesporet sidste år ændret til et aktivitets- og samværstilbud efter den såkaldte Servicelovs paragraf 104 - kendt som et §104- tilbud.

Skiftesporets fire ansatte vil være omfattet af de sædvanlige retningslinjer ved lukning af et arbejdssted og vil modtage den nødvendige støtte og vejledning igennem denne proces.

Social- og Seniorudvalget vil diskutere anbefalingen om Skiftesporets lukning ved deres næste møde, der er planlagt til den 6. februar 2024. Den endelige beslutning træffes i kommunalbestyrelsen den 3. april.


https://thisted.dk/nyheder/2024/februar/skiftesporet
Kilde: Thisted Kommune