Folketinget overvejer større vindmøller i Thisted: Testcenter Østerild kan blive udvidet

Foto: Thisted Kommune.
dato

Thisted Kommune kan muligvis se frem til en udvidelse i Testcenter Østerild. Aftalekredsen i Folketinget har nemlig besluttet at fortsætte undersøgelserne af, om det er muligt at udvide det eksisterende testcenter.

En potentiel udvidelse vil betyde, at der i fremtiden kan blive testet vindmøller i Østerild, der er helt op til 450 meter høje.

Beslutningen er baseret på et behov hos vindmølleindustrien. De ser en fremtid, hvor der vil være behov for at teste flere og større vindmøller, og derfor kigger staten nu på, om det er muligt at opstille 450 meter høje vindmøller på to af de eksisterende pladser, samt at udvide med tre nye testpladser.

Dette projekt varetages af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, og Thisted Kommune er part i sagen. Det betyder, at Thisted kommune har mulighed for at indsende et høringssvar.

Den næste fase i processen er en miljø- og habitatkonsekvensvurdering samt en offentlig høringsproces. Dette forventes at tage mellem 1,5-2 år, oplyser By-, Land-, og Kirkeministeriet.

Det er dog værd at nævne, at det område, hvor den potentielle udvidelse af Testcenter Østerild skal finde sted, delvist ligger inde for et Natura 2000-habitatområde. Dette kan potentielt påvirke et nærliggende Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde.

Det understreges, at alle har ret til at blive hørt, og når den offentlige høringsproces går i gang, vil man have mulighed for at indsende et høringssvar til staten.

Dette bringer mange spørgsmål, og vi er ved at undersøge yderligere, samt taler med de lokale beboere, erhverv og politikere. Vi følger udviklingen tæt og vender tilbage med mere information, når vi ved mere.


https://thisted.dk/nyheder/2024/februar/testcenter-qanda
Kilde: Thisted Kommune